Jakter

Våra jakter

VÅRA JAKTER

Jakt på naturens villkor


Vi förvaltar Blaikens jaktområde i Sorsele kommun som omfattar ca 20 000 hektar. Stora delar av jaktområdet utgörs av naturreservat vilket ger jakten ett mervärde. På Blaiken kan vi erbjuda både älg- som småviltjakt. Mitt i jaktområdet ligger Smilakojan som är utgångspunkt för våra jakter och erbjuder enkel men bekväm logi. Jakt erbjuds antingen för er som vill jaga på egen hand eller så låter ni oss arrangera en jakt med proffessionell organisation där vi tillhandahåller jaktledare, hundförare och helpension. Med lång erfarenhet vet vi vad som krävs för en lyckad jakt.

.

Älgjakten har med tiden utvecklats till vår mest efterfrågade jakt. Under åren har många medaljtjurar fällts av våra gäster, men dom största kanske går kvar…

Småviltjakten är kvoterad, vilket innebär att antalet jaktdagar begränsas utifrån vilttillgång och trivsel för våra gäster.


Väster om Blaikens jaktområde ligger Vindelfjällens naturreservat där Länsstyrelsen upplåter småviltjakt genom kortförsäljning. I Vindelfjällen kan vi erbjuda ripjakter för mindre sällskap.

Älgjakt

Vårt jaktområde är känt för att hålla stora tjurar och många har erhållit sitt livs trofé vid våra jakter.

Småviltjakt

Kvoterad jakt på Blaikens jaktområde eller exklusiv ripjakt i Vindelfjällens  naturreservat.

Jakt på egen hand

Söker ni kortidsjakter erbjuds både älg- och småviltjakt på Blaikens jaktområde.

Jakt på naturens villkor

Det går aldrig att lämna 100 % garanti att fälla vilt, men med lång erfarenhet av jakt i norra Sverige strävar vi alltid att våra gäster ska få bästa möjliga förutsättningar för en lyckad jakt.

Älgjakt


Löshundsjakten på älg är nog den jakt som ligger oss varmast om hjärtat och har med tiden blivit vår mest efterfrågade jakt. Blaiken är känt för stora tjurar och det fälls i stort sett varje år tjurar av medaljklass på våra marker. Älgjakt i Lappland ställer stora krav på jägaren för att lyckas. Kunskap om naturen, viltet samt tålamod är ingredienser som är förutsättningar för en lyckad jakt. Älgjakt erbjuds antingen för er som vill jaga på egen hand eller så arrangerar vi en jakt där vi erbjuder full service med jaktledning, hundförare och helpension. Våra arrangerade jakter bedrivs traditionellt med löshundar och passkyttar eller som exklusiv jakt 1:1 tillsammans med hundföraren. I anslutning till brunsten kan vi även erbjuda lockjakt. Under älgjakten finns även möjlighet att fälla björn om den tilldelade kvoten inte är fylld.


Småviltjakt


På Blaikens jaktområde finns goda förutsättningar för jakt på tjäder, ripa och hare. Här behöver ni inte trängas med andra jägare då all jakt är kvoterad vilket är en förutsättning för en kvalitativ och uthållig jakt. Ni köper antingen jaktkort och jagar på egen hand eller låter oss arrangera en jakt där vi tillhandahåller hundförare samt helpension.  Vi rekommenderar varmt jakt på tjäder med trädskällare eller toppjakt under december och januari. Vi arrangerar även ripjakter för mindre sällskap i Vindelfällens naturreservat med utgångspunkt från den samiska fjällgården Geunja. Fjällgården är ett utsökt alternativ för ostörda möten med kunder eller medarbetare. Fjällgården ligger i väglöst land och dit kommer ni med båt eller helikopter.

.


Jakt på egen hand


Söker ni kortidsjakter erbjuds både älg- och småviltjakt. Vi försöker alltid hjälpa till med bra råd inför er jakt och vår ambition är att alltid ge en rättvis bild av vilttillgången på våra jaktområden. I samband med bokning får ni en karta och allmänna villkor för jakten. Småviltjakten upplåts antingen som dagkort eller gruppkort. Väljer ni gruppkort får ert sällskap tillgång till ett eget jaktområde på minst 3 000 hektar. Ett dagkort för småviltsjakt kostar från 200 SEK per dag och gruppkortet 2 000 SEK per dag. Älgjakterna är ofta bokade lång tid i förväg, men det kan finnas möjlighet till jakt med kort varsel under oktober och framåt. Kontakta oss om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda.